Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierunek studiów Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia UJ

Informacje dotyczące studentów wszystkich kierunków są na stronie Wydziału FAIS dla studentów (aktualności, ogłoszenia, stypendia, programy Erasmus etc, inne kierunki studiów). Poniżej zebrane są jedynie informacje specyficzne dla programu studiów na kierunku ZMiN.

Studia ZMiN prowadzone są wspólnie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii UJ. Administracja dydaktyki prowadzona jest w całości przez WFAIS, odpowiedni dziekanat (sekretariat dydaktyczny) jest na WFAIS, tam należy składać wszystkie deklaracje, zgłoszenia, podania, wnioski etc. związane z tokiem studiów. Zajęcia odbywają na III Kampusie UJ (Ruczaj) w dwu sąsiadujących budynkach.

Nowe stypendia w 2020/21 i 2021/22 (i w 2022/23 również)

Studenci rozpoczynający w 2020, w 2021 oraz w 2022 studia ZMiN (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia) mogą brać udział w programie stypendialnym w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości UJ.  Regulamin tych stypendiów w roku akademickim 21/22 można znaleźć tutaj. W 2022/23 zasady ubiegania się o to stypendium będą bardzo podobne.

Regulamin studiów

Studia ZMiN są prowadzone zgodnie z Regulaminem studiów UJ (warto przeczytać). Więcej aktów prawnych związanych z tokiem studiów wyższych jest na stronie Działu Nauczania UJ (dla dociekliwych).

Program studiów ZMiN

 • Program studiów II stopnia - magisterskich (sylabus.uj.edu.pl)
 • do tego dochodzi: przygotowanie pracy magisterskiej
 • zdanie egzaminu magisterskiego
 • pierwszy semestr zajęć na studiach II stopnia jest wspólny, potem jedna ścieżka - grupa kursów (Biomateriały i nanomateriały) odbywa się w większości na WChemii, a druga (Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia) odbywa się na WFAIS.
 

Plan zajęć

2023/2024 semestr zimowy

 • ZMiN, II stopień, I rok, sem. zimowy +lektorat B2+ 30h/sem
 • ZMiN, II stopień, II rok, sem. zimowy, ścieżka Biomateriały i nanomateriały
 • ZMiN, II stopień, II rok, sem. zimowy, ścieżka Zaawansowane materiały, fotonika i nanotechnologia

 

Lista kursów j.angielskiego na poziomie B2 i C1 na WFAIS (dla studentów 1 stopnia)

Lista kursów j.angielskiego na poziomie B2+ i C1+ na UJ (dla studentów 2 stopnia, w budynku WFAIS są kursy English Physics Astronomy, English for IT )

2023/2024 semestr letni (w trakcie organizacji)

 

Egzaminy dyplomowe

Regulamin egzaminów dyplomowych dla kierunku ZMIN jest na stronie WFAIS.
Lista zagadnień na egzamin licencjacki (PDF).

Lista pytań na egzamin magisterski (PDF) - obowiązująca studentów, który zaczęli w 2019 lub później.

Wzory niektórych wniosków i zgłoszeń

 

Wzory różnych wniosków w sprawach studenckich na stronach UJ.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby związane z organizacją kierunku ZMiN

Sekretariat dydaktyczny

sekretariat dla kierunku ZMiN jest na WFAIS, pok. H-0-02,

 1. pani Dorota Gumula, tel. 12664-4701, dorota.gumula@uj.edu.pl
 2. mgr Anna Czeluśniak, tel 12664-4539

Tam również należy składać wszelkie wnioski, które muszą być na piśmie.

Kierownik studiów ZMiN

dr hab. Michał Rams, WFAIS, pok. D-1-53 ( m.rams@uj.edu.pl )

Pełnomocnik Dziekana W.Chemii ds. ZMiN

dr hab. Filip Zasada, WChemii, pok C1-07  ( zasada@chemia.uj.edu.pl )

Harmonogram zajęć

Ustalanie harmonogramu zajęć, godzin i sal koordynuje mgr Agnieszka Golak, tel. 12664-4857, pok H-0-08.

Rada Programowa kierunku ZMiN

 1. prof. dr hab. Jacek Kołodziej - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Franciszek Krok
 3. prof. dr hab. Piotr Cyganik
 4. dr hab. Krzysztof Dzierżęga, prof. UJ
 5. dr hab. Michał Rams, prof. UJ - kierownik studiów
 6. prof. dr hab. Zbigniew Sojka
 7. prof. dr hab. Andrzej Kotarba
 8. prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
 9. dr hab. Paweł Wydro, prof. UJ (Prodziekan W.Chemii ds dydaktyki)
 10. dr hab. Filip Zasada, prof. UJ - pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii

 

Rada programowa kierunku jest komisją Rady Wydziału, w tym przypadku połączoną komisją RW FAIS i RW Chemii. Rada m.in. proponuje i opiniuje zmiany w programie studiów, zatwierdza tematy prac dyplomowych. Do członków rady programowej można zgłaszać uwagi dotyczące programu studiów.

Plan zajęć prowadzonych przez członków RP

Inne osoby

dr hab. Bartłomiej Dybiec, Opiekun programu ERASMUS (od 1 X 2020)

dr hab. Bartosz Such, Pełnomocnika Dziekana Wydziału FAIS ds. praktyk studenckich (od 1 X 2020)

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista kursów w systemie 2-letnim dla 4 i 5 roku

Niektóre kursy są organizowane co 2 lata, wspólnie dla studentów 4tego i 5tego roku.

Zaawansowane elementy fizyki powierzchni, (semestr letni, Szymon Godlewski), będzie w 2023/24.

Współczesne elementy fizyki kryształów, (semestr letni, Stanisław Baran), będzie w 2023/24.

Elektronika plastikowa i organiczna (semestr letni, Jakub Rysz), było w 2023/24 nie będzie w 24/25 sem letni (ustalenia 2024-05 MR z JR).

Promieniowanie synchrotronowe - zastosowania (semestr letni, Jacek Kołodziej), w 2023/24 w zależności od rejestracji w USOS.

W 2023/24 nie będzie kursu Zastosowanie nanotechnologi w przemyśle, biologii i medycynie (Jakub Prauzner-Bechcicki).

Zasady gospodarki rynkowej i organizacji (Marek Jarzębiński, 3 ects, 30h, wykład), który jest w planie studiów na 5 roku, jest wspólnie dla 4 i 5 roku, raz na 2 lata. Ten kurs będzie w 24/25 (semestr letni).

Odziaływanie biomateriałów z komórkami i tkankami, Monika Gołda-Cępa, nie będzie w 2023/24.

Optyka nieliniowa i fotonika, (semestr letni, Krzysztof Dzierżęga), nie było w 23/24, będzie w 24/25 sem letni (ustalenia 2024-05 MR z KD).

Studenci rozpoczynający od 21/22 i później studia drugiego stopnia mogą realizować, bez wnoszenia opłat, zajęcia z dodatkowego lektoratu jako przedmiotu nieobjętego programem studiów. Szczegóły w zarządzeniu Rektora UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia 2023/24 semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne w 2023 zaczynają się w poniedziałek, 2 października.

 • 1 X 2023  będzie uroczysta inauguracja roku akademickiego na całym UJ (dla ciekawych, szczegóły powinny być na stronach www.uj.edu.pl , transmisja on-line z głównej strony internetowej UJ)
 • 3 X 2023 o godz. 10:15 będzie uroczystość Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/24, w sali A-1-06, a potem wykład popularno-naukowy. W związku z tym, tego dnia od 8:00 do 13:00 są godziny dziekańskie (nie ma zajęć dydaktycznych).

1 rok

 • Zajęcia wyrównawcze z fizyki, oraz Zajęcia wyrównawcze z matematyki trwają tylko przez pierwsze 5 tygodni. Za to od 6 tygodnia zaczynają się ćwiczenia i wykład Podstawy fizyki: Mechanika MS oraz ćwiczenia do Analiza matematyczna MS. Dlatego w tygodniowym harmonogramie te zajęcia mogą na siebie zachodzić czasowo. Reszta zajęć dla ZMiN trwa cały semestr.
 • na kurs BHK (bezpieczeństwo i higiena w kształceniu) wszyscy zostaną zapisani automatycznie, szkolenie jest online (4 h, 0 ECTS). Dla studentów z WFAIS będzie to gdzieś w listopadzie. Otrzymają kiedyś Państwo maila na ten temat.
 • 3 października o godz. 9:15 w sali A-1-04 na wydziale FAIS będzie spotkanie informacyjne dla studentów 1 roku ZMiN.

 

Uaktualnione 13.09.2023 M.Rams

2 rok

 • przykładowe terminy lektoratów na rok 2023/24: Język angielski - B2 - 60 godzin/1 semestr (JCJ-A-WFAI-B2-60/1). Zajęcia odbywają się w budynku WFAIS, ale prowadzone są przez JCJ. Są razem ze studentami informatyki. Na stronach JCJ można szukać informacji dotyczących sposobu prowadzenia tych zajęć, zaliczania jak się ma jakiś certyfikat, itp.

3 rok

 • Kurs 'Polimery naturalne i syntetyczne' w 23/24 wrócił na semestr zimowy, zgodnie z sylabusem.
 • Kurs 'Metody badania materiałów' od 22/23 jest podzielony na dwa semestry, zgodnie z sylabusem.
 • Trzeba się zapisać na kurs Praktyka po II-gim roku, żeby dostać 4 punkty ects za zaliczoną praktykę letnią. Zaliczenia wpisywane będą na podstawie dzienniczka praktyk. Studentom SMP jako praktyka uznawana jest praca roczna na 2-gim roku.

4 rok

 • lista kursów jest na sylabus.uj.edu.pl
 • tam jest też lista kursów fakultatywnych dla studentów ZMiN
 • aby dany kurs fakultatywny ruszył, zwykle musi być na niego co najmniej 4 chętnych
 • lektoraty są wspólne dla wszystkich studentów WFAIS. Trzeba wybierać jedną z grup, która ma odpowiednią liczbę godzin w semestrze i odpowiedni poziom. Język angielski - B2+ - 60 godzin/1 semestr (JCJ-A-WFAI-B2+-60/1) oraz tak żeby terminy pasowały do innych zajęć.
 • Żeby zapisać się na wykład fakultatywny prowadzony na Wydziale Chemii (mający kod WCh......), student ZMiN powinien napisać maila bezpośrednio do sekretariatu dydaktycznego na WChemii, żeby go wpisali na taki kurs w USOS (proszę zaznaczyć że jest się studentem ZMiN). Panie z sekretariatu dydaktycznego na WFAIS nie mają niestety takiej możliwości.

5 rok

 • termin cw 15h Makromolekuly-fizyka polimerów będzie uzgodniony na pierwszym wykładzie.
 • w sprawach przedmiotów na specjalizacjach na WChemii proszę się kontaktować bezpośrednio z dr hab. Filipem Zasadą.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia 2022/23 semestr letni

1 rok

 • zajęcia ćwiczenia do Elementy chemii analitycznej i chemometrii są tylko trzy razy w semestrze. Szczegóły ustalicie z koordynatorem kursu na pierwszych zajęciach.

2 rok

 • lektorat angielskiego dedykowany dla tego kierunku (poziom B2, 60h/semestr) będzie w ??? oraz ???. Wiążące informacje przekazuje swojej grupie lektor (ten sam co w poprzednim semestrze).
 • Kurs 'Podstawy fizyki: optyka' jest dedykowany dla studentów ZMiN i Biofizyki.
 • Zajęcia laboratoryjne do kursu 'Krystalografia i rentgenografia' będą tylko w niektóre tygodnie. Szczegóły ustalicie z koordynatorem kursu na pierwszych zajęciach (wykładzie).
 • Pracownia elektroniczna odbywa się dla danej osoby co 2 tygodnie, dla ZMiN jest to 40h - 4 pracownie. Szczegóły będą na stronie www Pracowni elektronicznej

3 rok

 • Zgłoszenie tematu i opiekuna projektu badawczego studenci 3 roku powinni dostarczyć do kierownika studiów do końca lutego. Ten kurs zastapił dawną pracownię i pracę licencjacką. Trzeba zadeklarować w USOS udział w kursie Projekt badawczy, który nie ma ustalonych tygodniowych godzin. Szczegóły dotyczące zaliczenia należy uzgodnić z opiekunem projektu na początku semestru.
 • O wykładach fakultatywnych jest na samym dole w tej kolumnie.
 • Proszę dobrze sprawdzić czy będą Państwo mieli komplet kursów pozwalający ukończyć studia pierwszego stopnia. W razie wątpliwości proszę o kontakt z kierownikiem studiów.
 • Termin zajęć lab. (30h) do kursu Biomateriały i nanomateriały uzgodnicie z panią Agnieszką Skórską-Stanią, prawdopodobnie podczas pierwszego wykładu.
 • Częścią studiów licencjackich ZMiN jest obowiązkowa praktyka (zwykle wakacyjna), za którą  przyznawane są 4 punkty ects. Żeby to było uwzględnione w USOS należy kolejno: 1) oddać dzienniczek praktyk do sekretariatu, 2) posłać maila do kierownika studiów z prośbą o wpisanie na kurs ''Praktyka po II-gim roku' i wpisanie tam zaliczenia. W razie wątpliwości, proszę o kontakt z kierownikiem studiów.

4 rok

wszystkie ścieżki

 • pasujące terminy lektoratów angielskiego B2+ 60h/semestr: środy 12:45-14:15 ??? oraz piątki 12:00-13:30 ???. Wiążące informacje przekazuje w swojej grupie lektor angielskiego (ten sam co w poprzednim semestrze).
 • kurs Zasady gospodarki rynkowej i organizacji będzie w 2021/22 w semestrze letnim, wspólnie dla 4-tego i 5-tego roku.
 •  

4 rok, ścieżka Zaawansowane materiały...

 • Termin ćwiczeń do kursu 'Elektronika plastikowa i organiczna' w30h+cw15h ustalicie wspólnie podczas któregoś wykładu, tak żeby wszystkim pasowało. Te ćwiczenia zwykle odbywają się w bloku 3 razy po 5h.
 • Kurs 'Pracownia specjalistyczna' (120h) ma domyślny termin w czwartek i kawałek w piątek, ponieważ takiego podziału wymaga specyfika niektórych ćwiczeń. Dla innych ćwiczeń będzie to połączone w jeden blok w całości w czwartek, czyli może to trwać o 2h dłużej).  Ćwiczenia będą w grupach 3 osobowych. Zebranie organizacyjne już we wtorek 25 lutego 2020.
 • zamiast kursów które w danym roku nie ruszą z powodu małej liczby chętnych, można brać kursy z 5-tego roku studiów. W semestrze letnim jest taka zamiana możliwa.

5 rok

 • Proszę dobrze sprawdzić czy będą Państwo mieli komplet kursów pozwalający ukończyć studia pierwszego stopnia. W razie wątpliwości proszę o kontakt z kierownikiem studiów, zwłaszcza gdy nie jest uruchomiony jakiś kurs, którego komuś brakuje.
 • Seminarium magisterskie (ZMiN) (30h, 3ects) dla 5tego roku ZMiN wspólne dla wszystkich
 • Pracownia magisterska II dla specjalizacji na WFAIS.
 •